Information och anmälningsblankett för rasklubb-HWT

SvKV står alltid som arrangör av Vallarbetsprov (HWT). 

Men från och med 1 jan. 2022 kan rasklubb stå som teknisk utförare av ett HWT. 

För att ett HWT ska kunna anordnas på en gård behöver det finnas tillräckligt många vallbara djur. Om det är får som skall vallas skall dessa vara invallade för Traditional style. Med andra ord så skall de ty sig till en herde och hunden skall driva djuren mot herden vid ett hämt eller efter herden vid transportsträckor.

Här finner du de blanketter du behöver för att anmäla och boka ett vallarbetsprov (HWT) som rasklubb. För att din anmälan skall bli godkänd ska du använda de blanketter som finns här på hemsidan.

Blanketterna som finns att ladda ner är ifyllbara PDF:er.
Ladda ner dem, fyll i dem, spara och och maila dem till prov-tavling@kroppsvallarna.se. Döp dokumenten så vi vet vem det tillhör. Felaktigt ifylld blankett kommer inte att godtas.

Tillvägagångssätt

Provledare skall finnas på plats. För hjälp med att utbilda provledare från rasklubben kontaktar man prov-tavling@kroppsvallarna.se.

Börja med att läsa: Råd och anvisningar – Rasklubb HWT

Nedanstående blankett ska skickas av rasklubb till SvKV för att     ansöka om att hålla ett vallarbetsprov.

Anmälan-bokning-HWT-rasklubb


Checklista – rasklubb stå som teknisk utförare HWT

Mall Protokoll HWT

SvKV-resultatlista rasklubb 

Anmälan privatperson HWT

Välkommen med er anmälan.

Har du frågor om träning, test och prov kontaktar du

prov-tavling@kroppsvallarna.se