Information och anmälningsblanketter för rasklubb HWT och rasmästerskap.

SvKV står alltid som arrangör av Vallarbetsprov (HWT) och rasmästerskap HWT-IHT. 

För att ett HWT ska kunna anordnas på en gård skall gården vara godkänd av SvKV.
Här finner ni de blanketter ni behöver för att anmäla och boka ett rasmästerskap eller vallarbetsprov (HWT) som rasklubb. För att din anmälan skall bli godkänd ska du använda de blanketter som finns här på hemsidan.

Blanketterna som finns att ladda ner är ifyllbara PDF:er.
Ladda ner dem, fyll i dem, spara och och maila dem till prov-tavling@kroppsvallarna.se.
OBS! Döp dokumenten så vi vet vem det tillhör. Felaktigt ifylld eller döpt blankett kommer inte att godtas.

Rasmästerskap

Från 2024-04-01 kan rasklubb stå som teknisk utförare av rasmästerskap HWT-IHT.
För information om rasmästerskap se anvisningar nedan
Anvisningar och checklista för rasklubbs mästerskap

För anmälan av rasmästerskap 
Web Anmälan-bokning-rasklubbs mästerskap

Herding Working Test – HWT

Från och med 1 jan. 2022 kan rasklubb stå som teknisk utförare av ett HWT. 

Se till att ni har arbetsböcker tillgängliga!

Diplom:
From 2022 när det är ett rasklubbs HWT är det rasklubben som ser till att diplomet finns på plats på provdagen det är  domaren som skall signera diplomet.
Här kan diplom för HWT laddas ner seprat om ni vill, det är också fritt att utforma eget diplom, dock skall det framgå tydligt att det är ett SvKV arrangemang.
WEB Diplom HWT

Prov och tävlingsledare skall finnas på plats. För hjälp med att utbilda provledare från rasklubben kontaktar man prov-tavling@kroppsvallarna.se.

Börja med att läsa:  Råd och anvisningar Rasklubb HWT

Checklista – rasklubb stå som teknisk utförare HWT

Nedanstående blankett ska skickas av rasklubb till SvKV för att  ansöka om att hålla ett vallarbetsprov.

Anmälan-bokning-HWT-rasklubb

SvKV-resultatlista 2024-04-01

Länk till anmälningsblanketter

Välkommen med er anmälan.

Har du frågor om träning, test och prov kontaktar du

prov-tavling@kroppsvallarna.se