Regler för djurhantering vid vallning. Policyn

 Här nedan finner du information om den av SKK Centralstyrelse antagna policyn för djurhantering vid vallningsträning av hund, se länkar nedan.

SKK har nu lagt ut information om policyn på sin webbplats.

Policyn

Av policyn framgår att instruktörer som leder vallningsträning i Sverige ska ha genomgått en lämplig grundutbildning i djurskydd.

Kjell Svensson
SKK Tävlings- och utbildningschef

SvKV, liksom samtliga medlemmar i SKK-organisationen förväntas följa SKK´s policy för djurhantering vid vallningsträning med hund.

http://www.skk.se/om-skk/regler-policies-och-lagar/sa-tycker-vi/skks-policy-for-djurhantering-vid-vallningstraning-med-hund/

SKK_policy_vallningstraning_A4

SKKs policy för djurhantering vid vallningsträning med hund

Även Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i

lantbruket berör vallningsaktiviteter.

Jordbruksverket_2010-015