Regler för djurhantering vid vallning. Policyn

 Här nedan finner du information om den av SKK Centralstyrelse antagna policyn för djurhantering vid vallningsträning av hund, se länkar nedan.

SKK har lagt ut information om policyn på sin webbplats.

Policyn

Av policyn framgår att instruktörer som leder vallningsträning i Sverige ska ha genomgått en lämplig grundutbildning i djurskydd.

SvKV, liksom samtliga medlemmar i SKK-organisationen förväntas följa SKK´s policy för djurhantering vid vallningsträning med hund.

http://www.skk.se/om-skk/regler-policies-och-lagar/sa-tycker-vi/skks-policy-for-djurhantering-vid-vallningstraning-med-hund/

Även Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i lantbruket berör vallningsaktiviteter.

Jordbruksverket_2010-015