Policyn och artikeln om SKK’s vallningspolicy.

Här nedan finner du information om den av SKK Centralstyrelse antagna policyn för djurhantering vid vallningsträning av hund, se länkar nedan.  SKK har lagt ut information om policyn på sin webbplats.
Policyn
Av policyn framgår att instruktörer som leder vallningsträning i Sverige ska ha genomgått en lämplig grundutbildning i djurskydd.
SvKV, liksom samtliga medlemmar i SKK-organisationen förväntas följa SKK´s policy för djurhantering vid vallningsträning med hund.

http://www.skk.se/om-skk/regler-policies-och-lagar/sa-tycker-vi/skks-policy-for-djurhantering-vid-vallningstraning-med-hund/

Även Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i lantbruket berör vallningsaktiviteter.
Jordbruksverket_2010-015


Artikel om SKK’s vallningspolicy

Sammanfattning av SKKs vallningspolicy

Artikel om SKKs vallningspolicy

Ankie Hermansson, fårägare, beauceronuppfödare som aktivt tävlar upp
till Nivå 3 FCI-traditional style, instruktör för kroppsvallande raser med
inriktning FCT-TS och domare FCI-TS alla nivåer. Foto: Mique Pitulia

Katarina Lingehag-Ekholm och gutefåret Snäckan
Får är intelligenta och lättlärda djur. På bilden gutefåret Snäckan som vet hur hon ska lura till sig en godis av Katarina Lingehag-Ekholm. Foto: Leif Andersson

Ann Awes
Ann Awes är ledamot i Svenska Kennelklubbens prov- och tävlingskommitté och själv fårbonde. Foto: Isi Awes

Gudrun Haglund-Eriksson
Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet. Foto: Mohammed Haj Ibrahim


Vallning med kroppsvallare
Ankie Hermansson med en beauceron, en av de kroppsvallande raserna, i arbete. Foto: Marie Lindström

Vallhundar och får på väg
Vallhunden spelar en viktig roll inom fårnäringen. Foto: Viktoria Nilsson

Vallning med ”eye” 
Bildtext: Border collie som vallar nöt med ”eye”. Foto: Carin Thörnell Möller

Vallning med ”eye” 
Bildtext: Border collie som vallar får med ”eye”. Foto: Carin Thörnell Möller