Dataskyddsförordningen GDPR

Från och med 25 maj började en ny dataskyddsförordning kring personuppgifter att gälla i samtliga EU-länder.
SvKV behöver hantera personuppgifter för att kunna bedriva sin verksamhet med anlagstest, prov och tävlingar för kroppsvallande raser. Det innebär att klubben sparar olika personuppgifter.
Har du frågor kring hur dina personuppgifter hanteras kan du höra av dig till info@kroppsvallarna.se

Oftast rör det sig om namn och e-postadresser. Men i vissa fall även medlemsnummer och klubb, postadress, telefonnummer och i någon gång personnummer.  Klubben sparar endast de uppgifter som är relevanta för ändamålet. De uppgifter som sparas raderas när syftet för att spara dem inte längre finns kvar.  Varje person som SvKV har registrerat personuppgifter på har utan kostnad rätt att få ta del av dessa uppgifter och hur vi handskas med dem. SvKV har en länk på hemsidan som man kan nå ansvarig person på. (Finns ovanför denna text). Över lag så använder vi oss av skriftligt samtycke till att SvKV får spara de personuppgifter som krävs för att genomföra olika aktiviteter.