Hundraser

Idag finns det ett femtiotal raser med vallningsbakgrund i Sverige.
I SvKV´s anpassning av FCI´s regelverk till svenska förhållanden har antalet raser som omfattas begränsats till 35. Skälet till det är
att senare tiders avelsinriktning kan göra att vissa raser tappat sina vallningsegenskaper eller avlats på egenskaper som är
direkt olämpliga i fårhagen. Att en ras omfattas av
regelverket betyder dock inte att alla individer från rasen
är lämpliga för vallning.