Vallarbetsprov (HWT) Vallprov (IHT)

För att se regelverket i sin helhet går du in på rubriken Regelverken och arbetsbok. Skrollar längst ner på sidan och klickar på regelverket för HWT eller IHT.

När fårägare vill ställa sin gård till förfogande för HWT och IHT
Om du som djurägare vill samarbeta med SvKV och ställa din gård till förfogande för HWT och IHT kontaktar du SvKV på prov-tavling@kroppsvallarna.se  
När en fårägaren ställer sin gård till förfogande och samarbetar med SvKV är det alltid fårägaren som är ensam ansvarig för hanteringen av djuren.
SvKV tecknar avtal med fårägaren och är den som ansvarar för och utför all annan hantering, ser till att allt fungerar på tävlingsplatsen,  väljer domare, funktionärer, och sköter administrationen vad det gäller anmälningar mm.

För HWT kan rasklubbarna from 2022 stå som tekniska utförare. Fårägare kan ställa sin gård till förfogande direkt till rasklubben. Fårgården som används skall vara godkänd av SvKV och rasklubben ansöker om domare hos SvKV.
Om utländsk domare används skall alltid Svensk huvuddomare finnas på plats.

Råd och anvisningar för fårägare som ställer sin gård till förfogande.

Riktlinjer för godkännande av gård SvKV 230828


STARTA PÅ VALLARBETSPROV (HWT)

För att göra ett Vallarbetsprov (HWT) krävs att man har ett godkänt vallanlagstest (NHAT) och dessutom en valltränad hund.
Att bara ha gjort ett godkänt vallanlagstest för att starta Vallarbetsprov (HWT) räcker inte,  både hunden och föraren måste  vara redo för uppgiften.

Ett absolut måste för att kunna säkerställa fårens säkerhet är att hunden är lydig i fårhagen och att man har ett bra stopp på sin hund.

OBS!  Vallarbetsprov (HWT) är ett arbetsprov som skall visa att hunden är redo att arbeta på en fårgård. Att den på ett säkert sätt  klarar av de vanligaste momenten som kan förekomma på en gård. Att den jobbar självständigt med fåren men att den också är styrbar och lydig när så behövs. Hunden skall arbeta som en kroppsvallande hund.

Ta kontakt med en erfaren instruktör som är väl påläst och insatt i FCI-Traditionel Style när ni börjar känna er redo . De kan bedöma om du och din hund är redo för ett Vallarbetsprov eller ej.

Innan ekipaget startar ett Vallarbetsprov äger varje fårägare/domare rätten till att få se hunden arbeta på en mindre yta för att bedöma om den är säker för fåren.
Om hunden bedöms att inte vara redo för att  arbeta med fåren på en större yta, vilket ett Vallarbetsprov innebär, kan fårägaren/domaren stoppa ekipaget från att starta. Detta ur djurrättssynpunkt för fåren. Inbetald avgift återbetalas inte i detta fall.

Vill man starta på ett Vallarbetsprov när SvKV inte har egna prov är det möjligt att starta ute i Europa samt i vårt grannland Finland. I Sverige krävs ett godkänt anlagstest för att få starta på ett Vallarbetsprov. Denna regel kan ev. se annorlunda ut i övriga Europa.  Så kontrollera noga vad som gäller i respektive land.

Det finns ingen samlad information på någon särskild sida för vallprov runt om i Europa. Man får söka på egen hand och se vad det finns i olika länder.

Från och med årsskiftet 21/22 så Kan rasklubbar stå som teknisk utförare av HWT. SvKV står alltid som huvudman och arrangör precis på samma sätt som vid ett NHAT.

Har du frågor om test och prov kontaktar du
prov-tavling@kroppsvallarna.se

 STARTA PÅ VALLPROV (IHT)

För att få starta i IHT1 krävs ett godkänt Vallarbetsprov samt en mycket väl valltränad hund som är samspelt med sin förare.

IHT1 är första steget inom FCI Vallprov.
Det är konkurrensklass och här börjar tävlandet inom FCI-vallningen.

För att få starta i IHT2 krävs antingen ett resultat med 90-100 poäng i IHT1 = excellent eller fem resultat med 80-90 poäng, Very Good.

IHT3 är den högsta klassen och för att starta i den krävs ett excellent i IHT2 eller 5 Very Good för att flytta upp i IHT3.

Liksom för Vallarbetsprov (HWT) går det bra att starta prov ute i Europa. Du anmäler till den klass du är berättigad att starta i.

Om man startat i FCI-TS utomlands kommer dessa resultat inte att återfinnas på SKK Hunddata. Om man har resultat som påverkar till vilka nivåer man är berättigad att anmäla sin hund till i Sverige så ska det bifogas anmälan infört resultat i arbetsboken om sådan finns och signade protokoll.

Har du frågor om test och prov kontakta
prov-tavling@kroppsvallarna.se