Vallarbetsprov (HWT)

I nuläget är regelverket för vallarbetsprov översatt till svenska och det skall nu godkännas av SKK innan vi kan börja anordna dessa prov.

Men det är möjligt att starta ett vallarbetsprov (HWT) ute i Europa samt i vårt grannland Finland. I Sverige krävs ett godkänt anlagstest för att få starta i ett vallarbetsprov. Denna regel kan ev. se annorlunda ut i övriga Europa.  Så kontrollera noga vad som gäller i respektive land.

Observera att nivå godkänd är tillräcklig. Det finns lite olika benämningar på nivåer på protokoll om man jämför det vi har i Sverige med de som kan finnas i andra länder. Det beror på att vi har en provperiod som är låst till 3 år av SKK. Innan denna period har löpt ut kan vi inte ändra i protokollet. I något annat land kan man hunnit uppdatera sitt protokoll utifrån sina perioder. I nuläget finns till exempel very good på vårt svenska och excellent på protokoll ute i Europa. Men det har ingen praktisk betydelse för att få starta i ett vallarbetsprov då godkänd nivå är tillräckligt.

För att göra ett vallarbetsprov (HWT) krävs utöver att man har ett  godkänt anlagstest också att man har en valltränad hund .

Att bara ha ett godkänt anlagstest för att starta vallarbetsprov  räcker inte,  hunden måste  tränas för uppgiften. Ta kontakt med SvKV certifierad instruktör när ni börjar känna er redo . De kan bedöma om er hund är redo för ett vallarbetsprov eller ej.

Ett absolut måste för att kunna säkerställa fårens välbefinnande är att hunden är lydig  i fårhagen och att man har ett bra stopp på sin hund.

Innan ekipaget startar ett vallarbetsprov äger varje fårägare/domare rätten till att få se hunden arbeta på en mindre yta för att bedöma om den är säker för fåren.

Om hunden bedöms att inte vara redo för att  arbeta med fåren på en större yta, vilket ett vallarbetsprov innebär, kan fårägaren/domaren stoppa ekipaget från att starta. Detta ur djurrättssynpunkt för fåren.

Inbetald avgift återbetalas inte i detta fall.

Det är av absolut a v största vikt att du tränar din hund innan du anmäler den till ett vallarbetsprov (HWT).

Kontakta gärna någon av våra instruktörer för råd och hjälp. Du hittar dem under rubriken träning.

Har du frågor om träning, test och prov kontaktar du

traning-prov@kroppsvallarna.se