Vallarbetsprov (HWT)

Det är SvKV som är både arrangör och teknisk utförare av vallarbetsprov och vallprov.

Rasklubb kan inte stå som teknisk utförare av dessa prov.

SvKV tar gärna emot önskemål, tips och förslag på var ett vallarbetsprov eller vallprov skulle kunna anordnas.

Vill man lämna in ett förslag om fårgård och datum skall detta gälla för nästkommande år och lämnas in senast den 15 dec.

SvKV gör under januari och februari en planering. Planeringen kommer att presenteras på hemsidan och Facebook i slutet av februari för det år planeringen gäller.

Detta ska också möjliggöra för de som är intresserade av att anmäla till prov att göra sin egen planering

  • Man kan komma med förslag på datum för prov.
  • Djurägare kan erbjudande om att gård och djurbesättning kan stå till förfogande vissa datum.
  • Tips om domare och ev. kontaktuppgifter samt en motivering till varför man vill tipsa om just denna domare.

Innan information om prov utannonseras ut skall:

  • Avtal upprättas i dialog mellan djurägaren/gården och SvKV.
  • SvKV kontaktar domaren och upprättar avtal med denne.
  • SvKV kontaktar provledare och upprättar avtal med denne.

Men vill man starta på ett vallarbetsprov när SvKV inte har egna prov är det möjligt att starta ute i Europa samt i vårt grannland Finland. I Sverige krävs ett godkänt anlagstest för att få starta på ett vallarbetsprov. Denna regel kan ev. se annorlunda ut i övriga Europa.  Så kontrollera noga vad som gäller i respektive land.

Observera att nivå godkänd på anlagstest är tillräcklig för att starta på vallarbetsprov.

Det finns lite olika benämningar på nivåer på protokollet för anlagstest om man jämför det vi har i Sverige med de som kan finnas i andra länder. Det beror på att vi har en provperiod som är låst till 3 år av SKK. Nu har snart dessa tre år gått och ett förslag på regelrevidering har skickats in till SKK av styrelsen.

Innan förslag på ändringar har godkänts av SKK kan vi inte ändra något i protokollet. I nuläget finns till exempel very good som högsta nivå på vårt svenska protokoll och excellent för samma nivå ute i Europa. Men det har ingen praktisk betydelse för att få starta i ett vallarbetsprov då godkänd nivå är tillräckligt.

För att göra ett vallarbetsprov (HWT) krävs utöver att man har ett  godkänt anlagstest också att man har en valltränad hund .

Att bara ha ett godkänt anlagstest för att starta vallarbetsprov  räcker inte,  hunden måste  tränas för uppgiften. Ta kontakt med SvKV certifierad instruktör när ni börjar känna er redo . De kan bedöma om er hund är redo för ett vallarbetsprov eller ej.

Ett absolut måste för att kunna säkerställa fårens välbefinnande är att hunden är lydig  i fårhagen och att man har ett bra stopp på sin hund.

Innan ekipaget startar ett vallarbetsprov äger varje fårägare/domare rätten till att få se hunden arbeta på en mindre yta för att bedöma om den är säker för fåren.

Om hunden bedöms att inte vara redo för att  arbeta med fåren på en större yta, vilket ett vallarbetsprov innebär, kan fårägaren/domaren stoppa ekipaget från att starta. Detta ur djurrättssynpunkt för fåren.

Inbetald avgift återbetalas inte i detta fall.

Det är av absolut a v största vikt att du tränar din hund innan du anmäler den till ett vallarbetsprov (HWT).

Kontakta gärna någon av våra instruktörer för råd och hjälp. Du hittar dem under rubriken träning.

Har du frågor om träning, test och prov kontaktar du

traning-prov@kroppsvallarna.se