Vallarbetsprov (HWT) Vallprov (IHT)

För att se regelverket i sin helhet går du in på rubriken Regelverken och arbetsbok. Skrollar längst ner på sidan och klickar på regelverket för HWT eller IHT.


Det är SvKV som är både arrangör och teknisk utförare av Vallarbetsprov och Vallprov.

Rasklubb kan till skillnad från vallanlagstest (NHAT ) inte stå som teknisk utförare av dessa prov.

Vad krävs för att ett Vallarbetsprov (HWT) eller Vallprov (IHT) ska kunna anordnas på en gård.

För att ett HWT eller IHT ska kunna anordnas på en gård behöver det finnas tillräckligt många vallbara djur. Om det är får som skall vallas skall dessa vara invallade för Traditional style. Med andra ord så skall de ty sig till en herde och hunden skall driva djuren mot herden vid ett hämt eller efter herden vid transportsträckor.

Först i de högre klasserna på IHT förekommer fösning av djuren där hunden arbetar med herden bakom sig.

Känner man till en gård där man tror att HWT eller IHT skulle kunna anordnas kan man tipsa djurägaren att ta kontakt med SvKV senast den 15 dec.  för provtillfällen nästkommande år. Kontakten ska ske via prov-tavling@kroppsvallarna.se

SvKV gör en planering. Planeringen presenteras på hemsidan under mars månad.

Innan information om prov utannonseras skall:
– Avtal upprättas i dialog mellan djurägaren/gården och SvKV. I avtalet med djurägaren regleras vad som ingår i djurägarens ersättning. All hantering av fåren som utsättning och skötsel ansvarar djurägaren för.
– SvKV kontaktar domaren och upprättar avtal med denne.
– SvKV kontaktar provledare och upprättar avtal med denne.

Har du frågor om träning, test och prov kontaktar du
prov-tavling@kroppsvallarna.se