Alla inlägg av Webmaster

Ny bilaga till anlagsprotokollen

En bilaga finns nu till vallanlagsprotokollet (NHAT).

Denna bilaga  är tänkt att bidra till att  få liktydighet i bedömningarna.
För att få det så enkelt som möjligt att få jämförbara protokoll för hundägare och uppfödare har detta dokument skapats.
Det skall ligga som en bilaga till vallanlagsprotokollet from 2021.

Ett eller flera kryss sätts över de siffror som stämmer med hundens beteende i de olika delarna. Siffran/siffrorna  förs sedan över till respektive del på protokollets första sida.

Nytt är också att VG är utbytt till EXC så vi ligger lika som övriga Europa.

Länk till hur det nya protokollet ser ut.

SvKV-vallanlagsprotokoll inkl del 2

Uppdaterat regelverk

Nu finns de uppdaterade regelverken inlagda här på hemsidan.

Regelverken för NHAT, HWT och IHT har haft en provperiod på tre år. Inför regellåsning nu 2021-01-01 är samtliga regelverk anpassade till FCI:s senaste revidering.

Inför låsningen av regelverken så har SvKV fått igenom att rasklubb kommer att få prioritera den egna rasen vid anlagstest. Självklart skall alla raser på raslistan fortfarande få anmäla men man får prioritera den egna rasen och därefter fylla på med andra raser i mån av plats.

Länk till regelverken finns under rubrikerna Vallanlagstest (NHAT) samt Vallprovarbetsprov (HWT) Vallprov (IHT).