Film från Vallarbetsprov TS (HWT TS)

Nu finns en film upplagd på hur ett Vallarbetsprov i Traditionell stil kan se ut.

Filmen är gjord av: Maja Fredriksson

Du hittar filmen under rubriken Vallarbetsprov och klicka sedan på genomförda Vallarbetsprov och därefter till höger på Vallarbetsprov 2019-10-05 och 06.

Skrolla ner så ligger filmen efter texten.

Hur anmäler jag mig till Vallanlagstest eller vallarbetsprov/vallprov?

När du ska anmäla till ett anlagstest eller ett vallarbetsprov/vallprov så går du in under respektive rubrik och klickar på “information och blanketter för anmälan”.

Här finner du de blanketter du behöver och information hur du går till väga.

Samtliga blanketter skickas till traning-prov@kroppsvallarna.se

Ska du anmäla till ett anlagstest där en rasklubb står som teknisk utförare skall du skicka din anmälan till den adress som står i annonsen för respektive test.

Har du frågor kring hur du ska anmäla så mailar du också till traning-prov@kroppsvallarna.se 

Vi hjälper dig gärna till rätta.

Med vänlig hälsning Styrelsen