Uppdaterat regelverk

Nu finns de uppdaterade regelverken inlagda här på hemsidan.

Regelverken för NHAT, HWT och IHT har haft en provperiod på tre år. Inför regellåsning nu 2021-01-01 är samtliga regelverk anpassade till FCI:s senaste revidering.

Inför låsningen av regelverken så har SvKV fått igenom att rasklubb kommer att få prioritera den egna rasen vid anlagstest. Självklart skall alla raser på raslistan fortfarande få anmäla men man får prioritera den egna rasen och därefter fylla på med andra raser i mån av plats.

Länk till regelverken finns under rubrikerna Vallanlagstest (NHAT) samt Vallprovarbetsprov (HWT) Vallprov (IHT).