Hur anmäler jag mig till Vallanlagstest eller vallarbetsprov/vallprov?

När du ska anmäla till ett anlagstest eller ett vallarbetsprov/vallprov så går du in under respektive rubrik och klickar på ”information och blanketter för anmälan”.

Här finner du de blanketter du behöver och information hur du går till väga.

Samtliga blanketter skickas till traning-prov@kroppsvallarna.se

Ska du anmäla till ett anlagstest där en rasklubb står som teknisk utförare skall du skicka din anmälan till den adress som står i annonsen för respektive test.

Har du frågor kring hur du ska anmäla så mailar du också till traning-prov@kroppsvallarna.se 

Vi hjälper dig gärna till rätta.

Med vänlig hälsning Styrelsen