Information från SKK gällande medlemskort!

Information från SKK!

Nu kan alla medlemmar ladda ner och/eller skriva ut medlemskort själva!

  • Logga in på MittSKK.se
  • Välj mina medlemskap
  • Där finns ett medlemskort att ladda ner för dig som är medlem

Detta medlemskort är endast det som namnet säger – ett medlemskort.

Medlemskortet ersätter inte den inbetalningsavi/medlemskort som skickas ut när det är dags att förnya medlemskapet eller till nya medlemmar.