Artikel om SKK’s vallningspolicy

Nu finns artikeln om Skk’s vallningspolyci att läsa under
fliken ”KLUBBEN / POLICYN OCH ARTIKELN OM SKK’S VALLNINGSPOLICY”