Ankie och Bosc.

Fösning i IHT3.

Ankie Hermansson med Goosewood´s Bosc. Beauceron.

Bilden visar på fösning under arbete i klass 3.