Annika Keto

Överblick över banan.

Annika blickar ut över området under banvandring inför IHT1 en frostig morgon.