Nina Eberleh och Odder Rué Oooops (Wilma)
Fotograf Marloes Fransen

HWT bana 3 okt. på Fäboda gård. Domare Steve Jaunin från Schweiz