Teresa och Qiira

Tersa och Cossaks Quaintic Qiira (Lapsk vallhund). Vallarbetsprov 5 okt. 2019