IHT1 Fäboda 17 okt 2021

Diljas Fina Lýsa (Flisa) med Marie Lindström.
Isländsk fårhund
Hos Domaren Laura Vassallo för feedback på utförd bana.
Till vänster Ankie Hermansson till höger om Laura Marco Rebagliati.
Foto: Lina Longberg