Banvandring IHT2 Fäboda 17 okt. 2021

Från vänster Marie Lindström, Laura Vassallo (Domare), Annika Keto, Björn Forkman, Miqu Hermansson men en av gårdens hundar, Marco Rebagliati samt Anna Brinning.