Hanna och Kelmi

Arbete i IHT3.

Hanna Hautamäki och Kelmi Louhi. Australian Kelpi.

Hunden under arbete i en drivning.