Tina och Panda

Kommande stopp för att inte driva på fåren för mycket.

Tina Eckersten och Mog-ur´s mrs black Panda. Mudi.

Tina har kommenderat Panda att stanna för att hålla avstånd till fåren och ett lagon tempo i förflyttningen.