Marie och Flisa.

Drivning.

Marie Lindström och Diljas Fina Lýsa. Isländsk fårhund.

Drivning i IHT1 2022-09-25.