Diplom – Vill du hjälpa till med våra diplom?

Diplom för genomfört anlagstest (NHAT) finns att rekvirera från och med 1 oktober.

Det kommer att kunna rekvireras via mail. Tills vidare är diplomet kostnadsfritt att rekvirera. I framtiden kan en kostnad komma att tas ut.

Mailadressen för att rekvirera diplom är traning-prov(at)kroppsvallarna.se

Det är en viss administration kring detta med diplom och vi efterlyser dig som skulle tycka om att ta detta ansvar. Det är inget jättejobb med detta men man behöver ta emot beställningar på diplom, fylla i de uppgifter som skall finnas med samt maila det till den som beställt det.

Känner du att detta är ett uppdrag för dig att hjälpa föreningen med så mailar du tranig-prov(at)kroppsvallarna.se eller info(at)kroppsvallarna.se

Medlemskap

Du är hjärtligt välkommen som medlem i SvKV.

För att veta hur du gör för att bli medlem pekar du på rubriken klubben och klickar sedan på medlemskap. Här finner du den information du behöver.