Svenska Kroppsvallarklubben, SvKK

Lördag 2015-11-28 övergick Intresseföreningen för kroppsvallande raser till att bli en verksamhetsklubb inom ramen för SKK, med nytt namn, Svenska Kroppsvallarklubben, SvKK.

Den nya skepnaden efter årsmöte och konstituerande möte resulterade i följande styrelse:

Ordförande, Anso Pettersson
Vice ordförande, Karin Pettersson
Kassör, Ankie Hermansson
Sekreterare/info, Birgitta Gunnarsson
Ledamot/webb, Helie Boman
Ledamot, Sara Kvist Rosenberg
Ledamot, Ann-Louise Svensson

Suppleant, Anna Knutsson
Suppleant, Marie Lindström
Suppleant, Ewa Karlsson Myrbrink
Suppleant, Lars Skoog

SvKK är en ideell förening som inom ramen för SKK s stadgar har som mål att tillvarata specifika intressen för verksamheten genom

 • Att väcka intresse för och främja gemensamma intressen för kroppsvallande raser
 • Att bevara och utveckla kroppsvallande rasers specifika egenskaper och verka för utövning och utveckling av denna hundsport
 • Att informera och sprida kunskap om kroppsvallande verksamhet
 • Att bevaka och arbeta med frågor som har intresse för hundägaren och hundägandet
 • Att skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

I sin verksamhet för att uppnå ovanstående mål skall klubben:

 • Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Kroppsvallarklubben – dess mål, organisation och arbetsformer.
 • Informera om till klubben hörande verksamhet
 • Lämna information om klubbens verksamhet i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer
 • Aktivt följa utvecklingen av kroppsvallande verksamhet inom och utom landet
 • Utbilda domare, tävlingsledare, instruktörer, och andra funktionärer.
 • Utforma regler för tävlingar samt auktorisera och avauktorisera domare, instruktörer och andra funktionärer för provverksamheten
 • Anordna verksamheter i enlighet med SKKs direktiv
 • Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen

Kroppsvallarna byter skepnad

Lördag 28 november håller Kroppsvallarna två årsmöten i Stockholm. Det första för att besluta om nedläggning av Intresseföreningen Kroppsvallarna (IKV) och för att besluta om att bilda verksamhetsklubben Svenska Kroppsvallarklubben (SKVK) dit IKVs nuvarande medlemmar kommer att överföras. Det andra mötet är ett konstituerande årsmöte för Svenska Kroppsvallarklubben. Där ska bland annat stadgar antas och en interimsstyrelse och en valberedning utses inför första ordinarie årsmöte 2016. Vi hoppas på bred uppslutning från alla våra medlemmar och rasklubbsrepresentanter, som redan är kallade!

Icke medlemmar som är intresserade är också välkomna, men kommer inte att ha rösträtt på mötena. Hör gärna av er för mera information till pr_info@kroppsvallarna.se, ni som vill komma.

Clinic med Lynn Leach

I augusti, med preliminärt datum 21 – 22, håller kanadensiska Lynn Leach för andra året i rad en tvådagars clinic på Fäboda gård vid Mariefred.

Lynn Leach är en mycket erfaren vallningsinstruktör och tränare. Hon har bred erfarenhet av träning av ett stort antal vallande raser, och driver utbildningsverksamhet på det egna träningscentret www.downriver.org i British Columbia.

Lynn är ofta anlitad som domare, talare vid domarkonferenser och för clinics, även runt om i Europa. Hon är också aktiv inom den kanadensiska kennelklubben, CKC, och har varit representant i deras Herding Committee sedan starten.

Hon är även vice ordförande i Australian Cattledog Club of Canada.

Antalet platser är begränsat till max 8 ekipage.

Preliminärt datum: 21 – 22 augusti

Plats: Fäboda gård, Mariefred

Avgift: Preliminärt cirka 3 000 kr för helgen plus 150 kronor för sängplats eller för husvagn/husbil. Måltider ingår.

Förhandsanmälan till Ankie Hermansson, ankie@goosewood.com

Ladda hem >> Clinic_med_Lynn_Leach_2015