Årsmöte 2018

Svenska Kroppsvallarklubben inbjuder härmed alla medlemmar till årsmöte.

Datum:  söndag 4 mars 2018, kl 12.00

Plats:  SKK´s lokaler i Rotebro

Ev. motioner ska vara skriftliga och undertecknade och lämnas till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet, (4/2) enligt stadgarna §7,mom.5.

Om du vill komma i kontakt med valberedningen, så är sammankallande Jan Rohdin , mobil 070-555 15 40 .

Årsmötesdagordning finner du i klubbstadgan §7 mom.2

Övriga handlingar fås på mötet.

Mycket välkomna till årsmötet 4/3 kl. 12.00!

Styrelsen SvKV

Prova på vallning

2 st endagars Prova på vallnings läger kommer att hållas i september

Datum: Lördag 9 september och söndag 10 september
Plats: Mårtensby Gård, Almunge

Inbjudan kommer att läggas ut här och på Facebook inom kort.

Mer info kommer!