Diplom för NHAT och HWT i rasklubbs regi.

Nu kan ni som rasklubb ladda ner diplom för NHAT och HWT när det blir aktuellt. Gå in under rubriken NHAT resp. HWT och klicka på rubriken diplom.

Diplomet går bra att förifylla på dator så endast anlagstestarens/domarens signatur återstår att skriva in på plats.