3 st NHAT inplanerade

Nu finns det 3 st NHAT att anmäla till under vår/försommar.
Ett i västra Sverige, straxt väster om Jönköping och 2 st i östra Sverige i närheten av Mariefred