Eva och Decse

Begrundan av uppgiften fösning genom skogsparti.

Eva Braur och Baratpataki Decse. Mudi.

Bilden är sammansatt av två bilder för att tydliggöra uppdraget fösning genom skogsparti där herden ska följa med vid sidan av skogen.