Anne-Mari och Finn Noir O-Zone

Fösning in i skogen.

Anne-Mari Minninen och Finn Noir O-Zone. Groendahl.

Anne-Mari ska få hunden att på egen hand fösa fåren in i ett skogsparti.