Anna och Tåt

Drivning av fåren.

Anna Brinning och Maibe Tails Tåt. Australain Shepherd.

Drivning under förflyttning. Lungt och samlat.