Anna och Tres

På väg in i ett skogsparti.

Anna Brinning Maibe Tails Tres. Australian Shepherd.

Bilden visar hur föraren lockar till sig hunden vid sidan för att påbörja en fösning av fåren in i ett skogsparti.