Ankie och Herdwick

Skogspromenad med fåren.

Ankie Hermansson och Goosewood´s Herdwick.
Beauceron.

Bilden visar på drivning av fåren där hunden håller flocken samlad bakom herden.