Ankie och Easy.

Drivning.

Ankie Hermansson och Goosewodd´s EasyCare. Beauceron.

Bilden visar när hunden utför en drivning av fåren bakom herden.