Annika Keto

Annika Keto, vår finska gästdomare på de inofficiella nordiska mästerskapen 22-25 sep. 2022.

Annika Keto dömer på Fäboda officiella vallprov samt inofficiellt nordiskt mästerskap.