Ändrad anmälnings och betalrutin för HWT och IHT

Generell regel för anmälningar till HWT och IHT

 • Anmälan öppnar och anmälningar tas emot 30 dagar innan tävling/provdatum.
  Sista anmälan och betaldag är 14 dagar innan tävling/provdatum.
 • Anmälan som inte är betald på sista betaldatum är ej giltig.
 • OBS! Ev lottning sker efter sista anmälningsdag/betaldag.
  Vi garantera inte att alla nivåer kommer att köras alla tävlingsdagar. Vid bortlottning/alt att nivå man anmält till inte blir av de dagar man anmält till så återbetalas anmälningsavgiften.
 • Om ev återtag av anmälan görs efter sista betalningsdag återbetalas inte inbetald avgift.
  Detta gäller ej vid uppvisande av giltigt läkar/veterinärintyg.
  Om intyg uppvisas tas en administrativ avgift ut på 50 kr.