Nu har vi fått nog!

Återigen har vi i styrelsen fått kännedom att det florerar rykten/skitprat/insinuationer, misstankar om ekonomiska oegentligheter av klubbens medel, anklagelser mot styrelsen och enskilda personer i styrelsen.
Nu har vi fått nog!
Upphör inte detta omgående så kommer styrelsen att vidta åtgärder. Vi kommer ta hjälp av disciplinnämnden på SKK. Utdrag från SKK grundregler ”1:2 att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om en funktionär med uppdrag”
Att som styrelse/styrelseledamot bli utsatt för detta igen och igen och igen är inte acceptabelt. I stället för att baktala styrelsen och/eller enskilda styrelsemedlemmar föreslår vi att du/ni kontaktar klubbens revisor i frågor om ekonomin Nina.eberleh@gmail.com
Har ni andra frågor så är ni välkomna att kontakta undertecknad för nu måste vi få ett slut på detta, få arbetsro och föra vår klubb framåt.
Styrelsen SvKV
Anna Brinning 0705–166580

Diplom för NHAT och HWT i rasklubbs regi.

Nu kan ni som rasklubb ladda ner diplom för NHAT och HWT när det blir aktuellt. Gå in under rubriken NHAT resp. HWT och klicka på rubriken diplom.

Diplomet går bra att förifylla på dator så endast anlagstestarens/domarens signatur återstår att skriva in på plats.